Dirk Rochtus

Dirk Rochtus

27ste plaats Vlaams Parlement, Antwerpen

Trek jij mee op weg naar een bloeiend en zelfverzekerd Vlaanderen?

Hallo iedereen, ik ben Dirk Rochtus.

 

Op 26 mei ben ik kandidaat voor de N-VA voor het Vlaams Parlement. U zal mij terug vinden onder het magische getal 27.

 

Wie mij niet kent, moet weten dat ik geworteld ben in Klein Brabant in het Scheldeland,  gekneed ben in Antwerpen, maar vandaag samen met mijn gezin ben thuisgekomen in de Kempen.

 

In 2012 stemden jullie mij naar de Antwerpse gemeenteraad. Vandaag voelt het voor mij juist aan mijn werk van de voorbije jaren te mogen verder zetten op Vlaams niveau. Het leergeld is betaald. Het werk is onaf. Het is tijd voor verdere politieke actie.

 

De eerste actie is gelegen in het mee realiseren van een evenwichtig beleid. Daarvoor pleit ik voor kalmte en sereniteit in het debat. Wie bang is, krijgt slaag. Bangmakers en massahysterie helpen ons dan ook geen druppel vooruit. In tweedracht ligt niet de oplossing !

 

De tweede actie is gelegen in het tonen van moed, om de zaken in beweging te houden, én vooruit te gaan. Voor een Vlaanderen waarin we kunnen geloven.

 

Laat ons daarom samen de strijd aanbinden tegen het ijle woord en de lege gebaren. Wanneer onze mensen het vertrouwen verliezen in de politiek, vergeten we wat de politiek ons gebracht heeft: respect en verdraagzaamheid, vrije meningsuiting en persvrijheid, vrije verkiezingen, een onafhankelijke rechterlijke macht. Als we niet opletten dreigen we het kind met het badwater weg te gooien.

We herstellen het vertrouwen. Groot leiderschap heeft een prijs. Laat ons daar naar handelen.

 

De Provincie Antwerpen heeft een ongelooflijke geschiedenis wat betreft vernieuwing en bloei. De Vlaamse diamant is ruw en puur. We moeten er voor blijven zorgen dat onze Antwerpse Provincie de nodige middelen heeft die nodig zijn in onderwijs, infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling, om in onze moderne economie het voortouw te kunnen blijven nemen.  

Die weg, naar een bloeiend en zelfverzekerd Vlaanderen, ligt besloten in de derde politieke actie. Het handelen naar de rijkdom en wijsheid van onze tradities.

 

De Antwerpse haven is al eeuwenlang de motor van onze Vlaamse economie. We gooien de deur verder open. De haven moet een transitie kennen richting een circulaire, koolstofarme economie. Technologie is daar het antwoord. Ook met het delen van data kan nog grote vooruitgang worden geboekt, zowel logistiek als administratief.

Met het huidige Antwerpse bestuursakkoord komt een samenwerking met Zeebrugge dichterbij.

 

Ook de mobiliteit is van belang. Van én naar Antwerpen. De Oosterweelschop is in de grond gegaan. Een optimaal openbaar vervoer is nu prioriteit. Ook aan de  stiefmoederlijke behandeling van het goederenvervoer over het spoor moet een einde worden gesteld. Voor het personenvervoer over het water, moeten meer Vlaamse middelen worden vrijgemaakt. Voor verbindingen van Antwerpen naar Temse, Boom én Herentals.

 

Vandaag trek ik mijn campagne verder op gang. Gedreven. Omdat ik denk dat iedereen een eerlijke kans verdient om het meeste uit zijn of haar talent en hard werken te halen. Omdat een land het sterkst is wanneer iedereen die kans krijgt. En omdat de Vlaamse Regering een rol heeft te spelen in het voorzien van een kader dat mensen en ondernemingen helpt slagen. 

 

Integerheid baart ons goede kansen op het verdienen in een hardwerkend Vlaanderen, en op het vinden van plezier en geborgenheid.

 

Aan die integere overheid, daaraan wil ik mee werken. Want vandaag voelen nog teveel mensen dat alles hen tegenwerkt.

Iedereen verdient een eerlijke kans.

 

Willen we daarbij iedereen aan het werk krijgen, dan begint dat met het bijkomend ondersteunen van kleine bedrijven. Een veilig en zeker bedrijfsbeleid is een speerpunt voor het behoud en het versterken van de Vlaamse bedrijfscultuur. Dat is waarom ik een eenvoudiger belastingbeleid steun en de bureaucratenjungle wil bestrijden. 

 

Tegelijkertijd moeten we kijken naar een lange termijn beleid en aandacht besteden aan onze schulden en tekorten. 

 

Ik geloof in een aanpak waar iedereen zijn deel doet, waar we op verantwoorde wijze de uitgaven afwegen tegenover de inkomsten.

 

Boven alles uit moeten we blijven investeren in onze jeugd, want zij zijn de toekomst. Dankzij hen zijn wij vooruitgangsgezind.

Kinderarmoede moet ten alle prijze worden bestreden.

Alleenstaanden en alleenstaande ouders moeten meer ondersteuning krijgen. Woekerprijzen in de zorg- en rusthuizen kunnen echt niet, én kinderopvang moet betaalbaar zijn, ook en vooral voor zij die gaan werken.

Op een neutrale overheid wordt niet toegegeven. Investeringen in veiligheid en politie blijven essentieel.

We dragen zorg voor dier en natuur. Voor ons cultureel erfgoed, en zetten bij uitstek in op de verbindende kracht van cultuurbeleving en cultuurcreatie. Het theater is en blijft ons artistiek parlement. Een slim toerismebeleid betekent een sleutelrol voor onze standbeelden, als ambassadeurs van een wijk, buurt of stad.

Ik teken voor verbindende ontmoetingsplekken, ook in het buitengebied, en daar waar eenzaamheid prangend is. In de stad, maar ook kleinstedelijk versterken we de gemeenschapskernen.

Dit is het engagement waarmee ik naar het Vlaams Parlement trek.

Daarbij beloof ik u één ding. Niemand zal harder werken namens u. Niemand zal harder voor u vechten in Brussel.

Ik vraag om uw steun, ik vraag om uw vertrouwen en ik vraag om uw stem op 26 mei.

 

Dank u.

 

 

dirk en luk2

Vlaams Durven Dromen.

Samen bereik je meer.

Je hebt maar 1 politieke vader. Voor mij is dat deze briljante diamant uit de Provincie: Luk Lemmens.

Antwerpen zet u schrap, want samen gaan wij op stap !

Samen bereik je meer. Voor Vlaanderen. Voor Europa. Voor Vooruitgang.